Founders

Wat wij willen

Mpij.nl oorspronkelijk is opgericht door Menno Kuiper en Marjard Krijger eind 2016.

Vanaf januari 2021 is de naam van het platform voor een betere herkenbaarheid gewijzigd in: Dienstenhuis.nl

"Onze drijfveer om het platform op te zetten is om mensen te verbinden. Wij denken dat mensen samen sterker zijn en meer bereiken. Wij zijn er voor iedereen: jong en oud, arm en rijk. Ons dienstenhuis brengt ze samen."

"Het platform is ons antwoord op een veranderende maatschappij. Onze maatschappij is steeds individualistischer. Mensen maken hun eigen keuzes in een steeds mondialere wereld. Maar toch hebben we aan de andere kant allemaal behoefte aan verbondenheid."

 

Niet alleen gemak

Onze waarden vormen de basis. Dienstenhuis.nl is er voor iedereen! Omdat het kan en omdat iedereen iets voor elkaar en de maatschappij kan betekenen.

Hierbij heeft het Dienstenhuis een andere visie dan veel andere aanbieders. We verkopen geen diensten, maar brengen mensen bij elkaar! En dat vergt een andere aanpak. Bij ons zijn de klanten en aanbieders even belangrijk. We zoeken hierbij gelijkwaardigheid. Dat is ook de reden dat iedereen eerst kennis kan maken voordat ze een dienst verlenen of afnemen.